Nếu bạn mua sản phẩm từ AliExpress và chi tiêu nhiều hơn 117,025 ₫ thì bạn có thể tiết kiệm thêm ₫ 93,620. Vì vậy, hãy đi ngay và mua sắm vì phiếu giảm giá này có giá trị đến ngày 28 tháng 8 năm 2022.