Chúng tôi có thể được giảm thêm 5% khi đặt trước ứng dụng Klook trên điện thoại di động lần đầu tiên. Và chúng ta có thể sử dụng mã giảm giá vào thời gian thanh toán.